Forum

Beroende på hur aktiv du vill vara i skalabåtklubbens forum kan du välja en av tre behörighetsnivåer:

- Klubbmedlem
- Registrerad forumanvändare, men inte klubbmedlem
- Besökare som endast vill läsa

Klubbmedlem

För att nyttja forum och hemsida fullt ut behöver du vara fullvärdig medlem i Stockholms Skalabåtklubb.

Logga in som fullvärdig klubbmedlem >

Bli medlem >


Registrerad forumanvändare, men inte klubbmedlem

För att göra egna inlägg och vara aktiv i diskussioner behöver du vara "Registrerad forumanvändare". 

Denna registrering ger dig tillgång till tex byggloggar och byggteknik, men inte till klubbens interna forum. För att nyttja forum och hemsida fullt ut behöver du vara fullvärdig medlem i Stockholms Skalabåtklubb.

Logga in som "Registrerad forumanvändare" >

Bli registrerad forumanvändare >  


Besökare som endast vill läsa

Du som varken är medlem eller registrerad forumanvändare kan endast läsa i vårt forum, tex byggloggar och byggteknik. Du kan inte bemöta andras inlägg, inte heller skapa egna ämnestrådar. I fall du önskar komma i kontakt med en specifik medlem, använd kontaktformuläret:

Kontakta klubben >

 

Nytt bygge på gång i tankarna

 • Åke Silén
 • Åke Silén Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Expert Postare
 • Expert Postare
Mer
3 år 6 månader sedan #1153 av Åke Silén
Svar från Åke Silén i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Solen skiner på Öland och man börjar ana vad som komma skall. Varmt i lä men kalla vindar sveper annars över ön. I verkstaden (där det alltid är varmt och skönt) har det sågats i 4 mm björkplywood efter det ritningsunderlag på spanten som jag gjort och skrivit ut. Eftersom det är första gången jag gör "på dette vis" skall det bli spännande att se hur nära originalets skrovform det blir. Efter spantresningen och hoplimning tycker jag att man kan se likheter. Nu väntar klädsel med 2 mm balsa och två lager glasfibermatta.
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Åke Silén
 • Åke Silén Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Expert Postare
 • Expert Postare
Mer
3 år 6 månader sedan #1125 av Åke Silén
Svar från Åke Silén i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Nu börjar det klart gå mot ljusare tider och därmed har min modellbyggarverkstad flyttat till Öland med positionen 57 grader 18' och 47,77'' N och 17 grader 01' och 38,31'' Ö.

Spantritningarna till huvudskrovet har gjorts efter bästa förmåga i Inkscape med bilderna på nätet som underlag. Nu är det dags att börja såga ut spanten. Här slipper jag de eviga kommentarerna om hur mycket jag skräpar ner.

Solcellerna som monterats på alu-plåt har fått komma ut i friska luften och se fullt solsken för första gången. 2x36 celler à 0,5 V och 400 mA har seriekopplats till 3x12V. Dessa tre 12V grupper har sen parallellkopplats vilket nominellt bör ge 12v och 1200 mA. Med "spänning" riktade jag de 72 solcellerna mot solen och kopplade in voltmetern. Till min glädje kunde jag läsa av 15V och 1190 mA. Solceller ger alltid en högre spänning när de är obelastade som i detta fall. Under en kvart föll spänningen till 13,5V och solcellerna blev markant varma. Solen och strömmen gjorde väl sitt till uppvärmningen. Detta är en svaghet hos dessa solceller. Effekten sjunker med tilltagande värme. De 1190mA är kortslutningsströmmen och den är något högre än vad som kan erhållas under normal belastning. Tråkigt nog för effekten skall solcellerna ligga ner horisontellt på modellen och när testriggen lades ner på marken erhölls markant lägre värden, 13,5 V och 830 mA. Dessa mätningar gjordes den 1 april med en ungefärlig solhöjd på 36-37 grader. Redan den 1 maj står solen ca 10 grader högre och jag förväntar mig att den 30% skillnaden minskar markant. Som jämförelse kan nämnas att solhöjden är 54 grader den 1:a juni och 56 grader den 1:a juli. Nya mätvärden kommer till sensommaren.

Förhoppningsvis kommer jag upp till 1000mA för de 72 cellerna vid högre solstånd. Dessa 72 celler utgör hälften av modellens 144 celler så runt 2 A verkar möjligt att nå. Om detta är tillfyllest för att driva modellen är för tidigt att säga. Totalt får det rum 156 celler på modellen. Dessa extra 12 kan öka varje 12 V grupp med 0,5 V. Det är så att det rekommenderas att till varje 12V grupp kopplas en diod som i sin tur sänker spänningen med 0,5 V.

Nu blir det till att såga ut spanten
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Åke Silén
 • Åke Silén Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Expert Postare
 • Expert Postare
Mer
3 år 8 månader sedan #1050 av Åke Silén
Svar från Åke Silén i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Den mobila kommandobryggan finns beskriven i min bygglogg "Konstruktion och byggande av HMS VISBY". Den hade mycket väl kunnat bli som en app men jag tyckte det skulle bli lite plottrigt att få in så mycket information i telefonen och utföra så många styrfunktioner som jag önskade på en så liten yta. Kanske kan det i framtiden bli något att sysselsätta hjärnan med men då för en Ipad.
Åke

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Kristian Martinson
 • Kristian Martinson Profilbild
 • Offline
 • Silver Postare
 • Silver Postare
Mer
3 år 8 månader sedan #1047 av Kristian Martinson
Svar från Kristian Martinson i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Ett helt otroligt projekt... :woohoo: Själv har jag gjort många elektroniklösningar av skilda slag, mest med microprosessorer. Men något navigeringssystem har jag aldrig provat på. Skall bli spännande att följa detta. Faktiskt kanske mer elektronik än modellbygge... ;)
Den "mobila kommandobryggan", finns det en app till telefonen för den eller skall du bygga en egen låda?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Åke Silén
 • Åke Silén Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Expert Postare
 • Expert Postare
Mer
3 år 8 månader sedan #1046 av Åke Silén
Svar från Åke Silén i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Den gången skall jag inte upprepa misstagen jag gjorde vid byggandet att HMS Visby mini. Nu skall jag bygga klart hela modellen och väga den innan jag börjar göra de pontoner som bär upp hela konstruktionen. Däckets layout följer originalets men ”vingarna” har blivit något större då det gällde att få på så många solceller som möjligt. Av samma skäl har även cockpit fått bli mindre. På originalet är vingarna in/ut skjutbara i horisontalplanet men en sådan lösning skulle bli svårhanterlig på en modell så jag har valt att sätta dem på gångjärn så att det går att fälla dem uppåt. Detta för att möjliggöra att de kan gå att vinkla dem bättre mot solen. Om detta ger någon större effektökning återstår att se.

Modellen kommer att bli utrustad med en Arduino 2560 Mega, radiosköld och radio för att kunna ta emot och sända information till/från den mobila kommandobryggan. Till Arduino´n är kopplat en Servo Controller som hanterar roderservon och fartreglage. GPS systemet är Adafruits Ultimate och som spottar ut massor av data en gång i sekunden. Vid maximal kontakt med satelliterna sägs upplösningen bli ca 1,5 m. På nätet återfinns ett lämpligt dataprogram (TinyGPS) som efter uppladdning till Arduinon avkodar all önskad information för att kunna få modellen att styra till på förhand angivna way-points. Satellitinformation, latitud och longitud, fart över grund och kurs mot mål sänds till den mobila kommandobryggan. Utöver detta sänds även spänningen och förbrukad ström från solpanelerna, batteriet och motorerna. Spänningen mäts genom en avledning i en motståndsbrygga, strömstyrkan genom en elektronisk krets från Pololu. Arduinon styr genom ett antal reläer batteriladdningen och fram/back på motorerna. En GPS ger vid stillastående mycket varierande kursanvisningar varför modellen även utrustats med en elektronisk kompass. Utvecklingsmöjligheterna är många som tex att vinkla upp lämpliga paneler beroende på modellens förhållande till solen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Åke Silén
 • Åke Silén Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Expert Postare
 • Expert Postare
Mer
3 år 8 månader sedan #1045 av Åke Silén
Svar från Åke Silén i ämnet Nytt bygge på gång i tankarna
Nu har tankarna på en ny modell blivit till praktisk handling. Det skall bli en 1:30 modell av av världen största solcellsdrivna båt ( en.wikipedia.org/wiki/Tûranor_PlanetSolar ). Efter kontakt med organisationen bakom skeppet visade det sig att ritningar utöver de som finns på nätet endast kunde fås mot att man utlovade en modell åt organisationen. Jag hade redan sett att det fanns minst en bordsmodell på båten och ytterligare en kändes inte riktigt vad jag ville göra. Jag ville utveckla en modell, som om möjligt kunde drivas av solen och innehålla kompass och GPS och därmed vara självgående mellan av mig definierade way-points. Utöver detta ville jag kunna se hur mycket ström som solen genererade och hur mycket ström elektroniken och motorerna drog. Som back-up finns ett batteri som förser elektroniken med ström och som kan driva modellen då solen inte lyser. Solcellerna laddar även batteriet med prioritet. Modellens storlek kommer att få en skrovlängd av 103 cm med en skrovbredd på 48,5 cm. Med utfällda vingar blir bredden 72,5 cm och längden 119 cm.

Modellen blir i stort skala-riktig men jag kanske är tvungen att göra vissa eftergifter då storleken och vikten på solcellerna påverkar. Totalt blir det 156 st solceller à 0,5 V 400 mA. Måtten på varje cell är 46x76 mm så den totala ytan blir ca 4,5 kvdm. De kommer att bli kopplade ihop till ett 12V system med en teoretisk effekt av 31,2 W (0,6 A/kvdm). Dessa solceller är av monokristallin typ och är den vanligaste typen på marknaden. Horisontellt liggande solceller ger mindre effekt och om denna effekt sen räcker för att driva modellen i alla fall i låg fart återstår att se. På förslag av Hasse A har jag inköpt ett par 300z out-runner motorer från Graupner och ett par fartreglage till motorerna. De verkar så här långt vara mycket energieffektiva.

Nu återstår att montera ihop alla solcellerna på däcket och koppla ihop dem med elektroniken för att se hur nära praktiken når teorin. Kanske blir det bara en solcellsdriven batteriladdare?Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.181 sekunder

Hänt sedan sist

Månadsmöte 2 oktober

Efter lite föreningsinfo var det dags för Magnus B att berätta och visa bilder på sin Rantzow, som är en Graupnerbyggsats av en bojutläggare med hemmahamn i Stralsund. 

Magnus har gjort en massa förbättringar av byggsatsen och fått båten att bli en riktig funktionsmodell. Bägge däckskranarna är fullt funktionsdugliga med lyft, sväng och winsch. Den aktre lilla kranen väcker stort intresse då den kan sjösätta och ta upp den lilla radiostyrda räddningsbåten. Magnus har också lyckats peta in en hel del intressanta elektriska lösningar för styrning av olika funktioner. Snyggt jobbat!Mörkerkörning 25 september

Så många som kom denna gång har vi nog aldrig varit på en kvällskörning.

Kvällen blev en mycket trevlig tillställning med jättemånga båtar i dammen och de allra flesta var välutrustade med belysning i alla olika former.

Priset till bästa belysning gick till Kjell Rothin som "pimpat" sin provapåbåt med blinkande relingsbelysning i olika färger. Snyggt. Priset var att bli grillmästare och se till att alla fick sin del av kakan. Tack Kjell.

Glädjande var att nu dök några nya tuggar upp vilket bådar gott inför nästa säsong. Hoppas också att Linda från Uppsala då har sin nyinförskaffade tug klar. Bara Hasse A håller vad han lovat.
Hasse har tydligen tillfälligt (?) tappat stinget då han nu visade upp en nyinköpt FÄRDIGBYGGD katamaranfärja Condor, som han for omkring med till omgivningens förskräckelse... 

Byggtipsartiklar

Här samlar vi byggtips av allehanda slag från olika media.Byggtipsartiklar >